Tag Archives: Svenska Kyrkan

Be mig inte rösta

Dag som natt
Het debatt
Han tänder sin mobillampa
reglar dörren till röstningsbåset

Kunde inte motstå att parafrasera Bruno K öijers “Vykort” i samband med det gravt polariserade debattklimatet angående att rösta i kyrkovalet, eller inte och om ja, vilka skälen till att rösta skulle kunna vara. Detta kommer med, tyvärr, stor sannolikhet kunna föras över till samtliga val som ska hållas under 2014.

Ska undvika förenklingar angående demokratibegreppet, men sak är säker, demokrati förutsätter engagemang, exempelvis genom att de röstberättigade använder sig av sin rättighet. Jag tänker här inte gå in på det eventuellt tveksamma med att ha en partipolitisk styrning av kyrkan på de tre olika nivåerna i fråga, alltså kyrkofullmäktige (lokal nivå), stiftsfullmäktige (regional nivå) och kyrkomötet (nationell nivå) i en sekulär stat, eller sekulärt samhälle. Nu handlar det här emellertid inte om kyrkovalet per se, utan om samtliga val.

Det första jag tänker gå in på är argument kring varför man ska rösta, eller inte rösta.

Väldigt många argument nu under sluttampen av kyrkovalet har nämligen handlat om att användande av rösträtten ska ske utifrån att undvika att ett, eller snarare, ett par partier ska kunna få inflytande på de tre nivåerna inom kyrkan. Det är enkelt att förstå varför många argumenterar i aådana banor, utifrån att det under rätt lång tid har varit ett rätt lågt valdeltagande när det gäller kyrkoval och det gör att det kan vara ganska enkelt att skaffa sig ett stort inflytande. Detta argument ifrågasätter jag inte.

Vad som däremot bör ifrågasättas är att gå och rösta enbart utifrån denna grund, eller att uppmana någon till att gå och rösta utifrån denna grund, vilket i bästa fall skulle kunna uppnå inflytande/säkerställande av icke-inflytande i ett kortsiktigt perspektiv.

En allvarlig sak med ett sådant antiargument är att partierna som uppmanar folk till att rösta utifrån detta inte alls behöver ta ansvar för vad det är de själva vill genomföra, utan argumentet handlar alltså om huruvida andra partier ska få inflytande, inte något om vad man själv vill göra. Lite i stil med: “Gå och rösta så att inte xy får bestämma.” Även om detta nu inte primärt handlar om kyrkovalet, hand upp alla som kan räkna upp några tydliga valfrågor.

En än mer allvarlig aspekt är att frånvaron av konkret argumentation riskerar att ge företrädare för ljusskygga ideologier vatten på sin kvarn kring att “De andra” bara vill utestänga dem och att det är ett tecken på att “De andra” undanhåller något för väljarna, för varför skulle man annars vara så måna om att minimera något partis inflytande.

Det är helt enkelt dags att prata sakfrågor. Att presentera sina egna förslag på lösningar av riktiga problem, inte kvasiproblem, alstrade ur märkligt iscensatta debatter, skapade enbart för att alstra feta rubriker. Alla aktörer måste bidra till att skrapa på fernissan för att ta fram vilka de egentliga idéerna är, vilket t ex Christer Sturmark belyser på ett mycket bra vis i “Kyrkovalet och SD”. Det gäller givetvis inte bara “de andra partierna”, utan även sitt eget.

Så, för allt i världen, låt oss prata sakfrågor. Och låt oss göra det utan billig valretorik där den röstberättigade bara betraktas som en icketänkande person, vilken används ett medel för att få makt. Låt oss dessutom prata om dessa frågor lika mycket mellan valen som under slutdelen av en valrörelse.

Varför röstar vi? Vilka krav bör vi ställa på oss själva, i egenskap av röstberättigade? Vilka krav bör vi ställa på partierna? Är det över huvud taget relevant att diskutera det hela i termer av bildning och utbildning? Vilka förutsättningar finns det för att vara förtroendevald politiker idag? Varför sitter så många, inklusive jag själv, så ofta och knyter näven i fickan, istället för att engagera oss själva?

Vi bör allihop bidra till att konkretisera demokratifrågor i avsevärt högre grad: Transparens, engagemang, att beslutsfattare ska kunna hållas ansvariga, partibidrag (oerhört aktuell delfråga) och mycket, mycket annat.

Vilka sakfrågor tycker ni är intressanta? Jag skulle gärna se följande frågor blir tunga valfrågor: integritet, miljö/klimat, skola, infrastruktur, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, forskning, innovation, vård och omsorg, men även säkerhetspolitik.

Vad anser du?

Det jag har lagt fram här är självklart inget annat än en åsikt, så bli inte alltför gramse på mig. Jag för hur gärna som helst en dialog om det hela. Du behöver inte ens ha god ton, bara du ger mig en chans till replik.

>>>Jens Könberg på Twitter.

Tagged , , ,

Samlingsplats för att ge gåvor till katastrofhjälp, m m

Hej, kära vänner och alla som jag ännu inte känner!

Syftet med denna post är att på en plats samla information från olika organisationer om hur man utifrån sina preferenser vill bidra till olika ändamål. Listan med information kommer gvetvis att förändras vartefter, men detta är att betrakta som ett första utkast. I detta nu tänker jag, liksom många andra på de som drabbats av jordbävningen och Tsunamin i Japan. Om inget belopp är angivet är det 50 kr som gäller. Obs att detta naturligtvis är något som sker helt utan att ett öre går till mig.

Håll alltid koll på hur stor del av pengarna som de facto går till ändamålet i fråga. De flesta av oss minns väl det absurda med Hem & Skola, där själva insamlingsbolaget tog hand om drygt 80 % av de insamlade medlen (visat i Uppdrag Granskning)!

1. Röda Korset.

Ge en gåva online genom att ange vilket ändamål du vill ge till (t ex Libyen, Katastrofhjälp, etc).

Du kan donera via SMS, 50, 100, eller 200 kr.

SMS:a AKUT till 72900 (50 kr)
AKUT 100 (100 kr)
AKUT 200 (200 kr)

Generell gåva, till det område som har störst behov just nu:

SMS:a RÖDA KORSET till 72900
RÖDA KORSET 100 till 72900
RÖDA KORSET 200 till 72900

2. Svenska Kyrkan

SMS:a HOPP till 72950.

Du kan även SMS:a nyckelordet LUNCH, eller KOLLEKT.

3. Läkare utan gränser
SMS:a LIV till 72990. Bg 900-6032. Du kan vidare donera online.

4. Actionaid

Donera online.

5. Erikshjälpen

Sms:a Erik50 till 729 30 så skänker du 50 kr. (41 kr går till vårt arbete)
Sms:a Erik100 till 729 30 så skänker du 100 kr. (83 kr går till vårt arbete)
Sms:a Katastrof till 729 30 så skänker du 50 kronor till Pakistan.
Sms:a MÅL till 729 30 så skänker du 50 kr till odlingsprojektet i Malawi.

6. Oxfam

Fler detaljer kommer.

7. Amnesty International
Skriv AMNESTY i ett sms och skicka till 72 900 så bidrar du med 50 kr* till arbetet för mänskliga rättigheter.

Du får samtidigt en länk där du kan ladda ner Amnestyljuset till din mobil.

* Operatörsavgiften är inräknad. Av 50 kr går ca 43 kr till Amnesty. Du kan donera online också.

8. Human Rights Watch
Donera online (link from first page).

9. Global Giving.

Donera online, eller via SMS, men osäker om det funkar att sms:a till det numret de anger från Sverige.

10. crowdrise.

Donera till projekt du kan söka efter, eller till specifika välgörenhetsorganisationer. Du kan dessutom skapa ditt eget insamlingsprojekt.

Igårkväll sms:ade jag för egen del till Läkare Utan Gränser.

Tips på fler organisationer, eller om du har uppdaterade uppgifter om alternativa betalningssätt för dessa eller andra organisationer, kontakta mig via Twitter @jenspnilsson, eller Facebook Jens Nilsson (jenspnilsson), eller via mail, jens.p.nilsson (at) gmail.com. Amnesty International i Stockholm finner du på Facebook (Amnesty Stockholm) och på Twitter (@Amnesty_Stockholm).

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , ,