Tag Archives: mänskliga rättigheter

TeliaSonera som flaggskepp för mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter? Japp.

CSR, och/eller hållbarhet? Självklart, det betyder hur mycket som helst.

Det är knappast någon hemlighet att ett stort telekom-bolag i Sverige, med verksamhet i ett flertal andra länder, har varit satt under luppen när det handlar om mänskliga rättigheter under 2012. Vi talar förstås om TeliaSonera.

Vitryssland
Mer om Vitryssland
Uzbekistan
Mer om Uzbekistan

Och så vidare.

Från facken i Sverige har det skickats en tydlig signal till bolaget om att det inte räcker med en intern uppförandekod.

Och det här såg ut (vilket det förstås fortfarande gör) som ett steg i rätt riktning.

Det är bolagets ansvar att sätta sin strategi och omsätta den i praktiken, men om jag var i Lars Nybergs kläder, då skulle jag säkerställa att bolaget snarast tecknar ett s k globalt ramavtal om att respektera mänskliga rättigheter i arbetslivet. Just nu pågår det de facto ett sådant försök, vilket låter lovande.

Men det finns bara ett slutligt resultat från det försöket som är acceptabelt och det kommer att vara till stort gagn för bolaget. Och det kommer att vara till gagn för mänskliga rättigheter. Det är förvisso synd att Lars Nyberg inte såg till att prioritera denna fråga innan han avgick, men det skapar ett väldigt bra tillfälle för Per-Arne Blomquist att visa vilken färdriktning bolaget ska ta i den här viktiga frågan.

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Hotad för spridande av information om Syrien

“@SyrienNyheter Syrien Nyheter
Statistik 307 d: 6479 civila offer 443 barn 301 kvinnor +400 torterade ihjäll +40.000 försvunna +100.000 gripna +17.000 flyktingar #Nyheter
19 hours ago via web”

Demokrati, en rätt bra sak. Förutsätter rätt att yttra sig och en hel del annat. Idag beskriver en av de mest aktuella personerna på Twitter, @SyrienNyheter om hur han och hans familj blir hotade till livet för att de rapporterar om de fruktansvärda händelserna som sker varje dag i Syrien. En översättning av hotet kan du finna här.

Det är inte heller första gången detta inträffar.

Det är hög tid att det här uppmärksammas och att personerna bakom @SyrienNyheter får stöd uttalat av höga politiska företrädare. Carl Bildt, kanske?

Och hur resonerar Tobias Billström och Migrationsverket som systematiskt avvisar människor till Syrien? “J’accuse…”

Slutligen, som Damon Rasti (@DamonRasti på Twitter) påpekade vore det sannerligen på sin plats att @SyrienNyheter får Stora Journalistpriset.

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Vardagsrasism, GFY!

Tid: Ca 2003
Plats: Stockholm
Arbete/fritid: Arbete. Den akademiska världen.
Tid på dygnet: 14.00
Lokal: Kaffe-/mötesrummet
Ämne: Kulturella skillnader
Talare 1: Det vore lämpligt att inte någon grek, portugis, eller italienare blev ansvarig för detta projekt, men nu verkar det trots allt bli en grek.
Talare 2: Det enda grekerna är bra på är tzatziki och ouzo.
Bakgrund: Skratt.
Talare 3: Har vi pratat med finnarna, tyskarna och engelsmännen om det här. Finns det något vi kan göra för att en grek INTE blir ansvarig, eller är hoppet ute?
Talare 1: Vi får nog inrikta våra åtgärder genom att minimera den redan uppkomna skadan, för det kommer ju med 99,99 %:s sannolikhet att bli greken som koordinerar det här projektet.
Två åhörare muttrar syrligt om att vi kanske skulle börja ha tyskan som arbetsspråk.

Diskussionen fortsätter en stund till för att sedan utmynna i att flera börjar återgå till sina arbetsuppgifter. Då inträffar följande:

Talare 4: Apropå det du berättade om Tysklandsresan, när det var så otroligt stökigt, smutsigt och så fasansfullt ineffektivt. Det är ju faktiskt inte så konstigt, när man tänker efter, med tanke på hur många invandrare som finns i Tyskland nuförtiden. Då blir det ju fullständigt kaos.

Talare 5: Jag tror bestämt att du borde sy fast en svastika på din blus, talare 4.

Talare 4: En svastika? Vad är det för något?

Talare 5: Ett hakkors.

Talare 4: Får man inte säga vad man tycker längre? (reser sig och går till sitt rum)

Övriga personer som var kvar satt där i total tystnad.

En vecka senare går talare 1 till talare 5: Stämmer det att du sa att talare 4 borde sy fast ett hakkors på sin blus?

Talare 5: Ja, det stämmer (förklarar varför).

Talare 1: Ibland blir man arg, men då förstår du, talare 5, då ska man vara som gräset som böjer sig för vinden, förstår du mig?

Talare 5: Jo, jag förstår precis, du försöker tala om för mig att du INTE såg något problem med vad talare 4 sa, men att du ser ett problem med att jag påtalade det hela.

Talare 1: Du kan inte skälla ut någon för vad den tycker, talare 5. Det går bara inte.

Talare 5: Jag kommer alltid att säga vad jag tycker när det handlar om rasism, mygel och annan skit och det vet du.

Talare 1 höll i ett laboratoriebord och var så förbannad så att hela bordet skakade, men gick till sist tillbaka till sitt rum. Talare 5 arbetade på samma ställe i nästan 5 år ytterligare, en på det stora hela fantastisk arbetsplats, med spännande arbetsuppgifter, med underbara kolleger och i de allra flesta fall bra chefer, men dylik vardagsrasism får helt enkelt inte accepteras.

Tagged , ,