Tag Archives: journalism

Krossa demokratin!

Krossa demokratin och förpassa den till statsskickens sälla jaktmarker!

Eller, nej, det kommer inte på fråga.

Men det som har hänt Anna-Karin Bengtsson (Mp) och som nu har fått henne att välja att kliva av politiken är, för att skriva i klartext, åt helvete och ett alldeles för tydligt tecken på hur skör demokratin kan vara.

Det är inte okej med hot mot politiker, lika lite som mot journalister, fackligt förtroendevalda, läkare, jurister, mot någon enda person utifrån sina åsikters skull. Aldrig någonsin.

Att hota en politiker är att hota demokratin.

Att hota en journalist är att hota demokratin.

Und so weiter.

Demokratins existensberättigande ligger i att vi slutar ta den för given och talar om att vi bryr oss om den, att vi visar det i handling, att vi värnar den och visar att det aldrig är okej med hot och våld, att vi använder oss av rösträtten, lika väl som att engagera oss på olika sätt mellan valrörelserna.

Vi måste sätta ned foten mot de krafter som ligger bakom dylika hot. Det. Är. Inte. Okej.

Vad säger ni? Är det inte läge att tydligt markera att detta är oacceptabelt och det här är riktat till alla som säger sig vurma för demokratin. Dags att visa det. Det räcker inte att klicka på gilla och tro att man har gjort sitt. Tyvärr.

Vi är, exempelvis, nästan 3,5 miljoner medlemmar i facket i Sverige, i lite drygt 50 förbund. Min rekommendation är att vi kliver fram och visar vad vi tycker. Eller är vi bara ynkliga små lortar?

Det här gäller självklart oavsett partitillhörighet, så låt oss undvika att göra partipolitik av det här. (Och, som en påminnelse, samtliga fackförbund inom TCO, respektive Saco är partipolitiskt obundna)

Det gäller oss alla.

Alla.

En av många nycklar i sådana här frågor kommer att vara att personer som ligger bakom sådana här hot lagförs och döms. Punkt.

En annan är att vi vågar prata om både ideologier och sakfrågor, lite grann som jag ville lyfta fram igår.

Jag ser nu storligen fram emot att, bl. a., Agenda sätter en frågeställning kring detta tema för ett avsnitt. Ett avsnitt som endast avhandlar denna fråga, där vi slipper höra “Vi får tyvärr bryta där…”

>>> Jens Könberg på Twitter

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

SISU

SISU är inte enbart ett uttryck för jävlaranamma för invånare från vårt närmaste grannland i öster, det är också en central aspekt av forskning. Skit in, skit ut.

Det innebär att om du ska uttala dig om något och för detta ändamål skapar en enkät, då är det säkrast att enkäten utformas på ett sätt så att du kan dra någon slutsats av svaren på den. Vill du veta hur stockholmarna ställer sig till att OS ska hållas i Stockholm så bör du fråga just den saken och inte lägga till ett “om du vet att det kommer att gynna regionen och bl a, bl a”. Det innebär också att du måste se till att urvalet som ska besvara frågan måste vara representativt och du får ta ställning till om du vill undersöka hela populationen, eller kanske genomföra ett s k stratifierat urval. Du kan inte ställa frågan om vad stockholmarna tycker till Gällivare-borna. Eller jo, det kan du, men du kan inte säga något om de svaren. Vidare måste du ha svarsalternativ som måste befinna sig på en viss datanivå. Detta styr vad du kan göra för statistiska analyser av svaren och det styr hur du kan tolka dessa analyser.

De olika datanivåerna är: nominaldata (äpple, päron, tiger; det säger alltså ingenting om sakers inbördes ordning), ordinaldata (där du kan säga något om rangordningen, men absolut ingenting om vilka skillnader det är som råder mellan de olka alternativen och ogärna tilldela numeriska värden), intervalldata (där du kan uttala dig om differenser mellan olika värden, som t ex att +25 grader Celsius är tio grader varmare än 15 grader Celsius) och kvotskala, där du även kan uttala dig om saker som att ett värde med säkerhet är dubbelt så högt som ett annat. Bra exempel är förstås längdmått i cm och temperaturskalan Kelvin, som i båda dessa fall har en absolut nollpunkt).

Om du då slarvar med urvalsgruppen, slarvar med frågornas formulering OCH med svarsalternativen och inte heller gör någon som helst bortfallsanalys, ja, vad tror ni då barn, kan jag då göra en tolkning av de svar jag har fått in? Rätt svar erhåller en valfri pint ale på Mackinlay’s, OT, eller Monk’s vid tillfälle. Alkoholfritt alternativ kan naturligtvis erbjudas.

Så vi avrundar med att gemensamt utropa ett “S”, ett “I”, ytterligare ett “S” och avslutar med ett “U” – SISU, bövlar anamma och darra mina spant!

Tagged , , , , , , , ,